To bardzo ważny odcinek! Zagadnienia kluczowe to jak poprawić parametry krwi, czy większa zawartość krwi jest dobrodziejstwem sportowców wytrzymałościowych, czym jest anemia sportowa i czym różni się od anemii, na którą cierpią zwykli śmiertelnicy.

W tym miejscu zamieszczamy jedynie skrót artykułu, po jego pełny tekst zapraszamy do sierpniowego numeru bikeBoard 6/2006 (gdzie kupić).

Przerost lewej komory serca czy obniżenie tętna to powszechnie znane objawy przystosowania organizmu do wysiłku fizycznego. Powstają w wyniku systematycznego i długotrwałego treningu o charakterze wytrzymałościowym. Przyczyniają się do poprawy efektywności i ekonomizacji pracy tego układu, co jest niezbędne do osiągnięcia wysokiego stanu wytrenowania. Ale zmiany przystosowawcze do wysiłku fizycznego obejmują również krew. 

Czerwony płyn
Mieszanina płynnego osocza oraz zawieszonych w nim krwinek jest niezbędnym elementem układu krążenia. Krew wypełnia naczynia krwionośne w całym organizmie, gdzie spełnia szereg istotnych funkcji fizjologicznych, takich jak: transportową, termoregulacyjną, odpornościową czy homeostatyczną. Jednym z ważniejszych aspektów mających wpływ na wydolność człowieka jest pojemność tlenowa krwi. Oznacza to ilości przenoszonego tlenu przez krew, gdzie decydujące znaczenie ma zawartość hemoglobiny w erytrocycie jak i całkowita objętość krwi.

Transfer
Hemoglobina nadaje czerwoną barwę krwi. Po połączeniu z tlenem krew jest jaśniejsza. Gdy jest go pozbawiona przyjmuje ciemniejszą barwę. Normą dla przeciętnego człowieka jest 14-16 g hemoglobiny  w 100 ml krwi. U sportowców zwykle obserwuje się większą zawartość hemoglobiny, której stężenie często przekracza 16 g/100 ml krwi. W takim stężeniu hemoglobiny, 1 litr krwi pozwala na przetransportować 180 - 200 ml tlenu. Obniżenie stężenia hemoglobiny we krwi powoduje ograniczenie pojemności tlenowej krwi, tym samym przyczyniając się do obniżenia wydolności fizycznej. Niewątpliwie na ilość transportowanego tlenu wpływa również zawartość erytrocytów we krwi. Prawidłowo w 1 mm3 krwi powinno ich być od 4 do 6 mln.

Tuning
W celu poprawy pojemności tlenowej krwi obecnie stosuje się trening wysokogórski. Stymuluje on organizm do produkcji erytropoetyny, która zwiększa liczbę erytrocytów i hemoglobiny. Ustalono, że trening tego typu jest najskuteczniejszy gdy przeprowadza się go na wysokości 2000-2500 m n.p.m., jednak wymaga on wcześniejszej aklimatyzacji.

Więcej krwi
Jednym z ważniejszych celów treningu wytrzymałościowego jest udoskonalenie zaopatrzenia mięśni w tlen. Wywołuje przyrost ilości krwi, co związane jest w głównej mierze ze wzrostem objętości osocza. Przyrost ten jest efektem skomplikowanego mechanizmu adaptacyjnego. Poprawia on krążenie krwi w organizmie, a poprzez zwiększenie objętości wyrzutowej serca i zwiększenie sprawności produkcji potu prowadzi do poprawy wytrzymałości. Ale nie tylko. Jednocześnie obserwuje się większe możliwości organizmu do utrzymania homeostazy, poprzez wzrost pojemności buforowej krwi o 10-20 %, a obniżenie lepkości krwi znacznie zwiększa przepływ mięśniowy krwi.

Systematycznie powtarzane treningi prowadzą do  przyrostu objętości osocza o około 12-20 %. Wzrost tej objętości zależy od dwóch aspektów. W trzech czwartych zależy od powiększenia objętości osocza, w pozostałej części to przyrost masy erytrocytów.

Dodano: 2006-06-22

Autor: Tekst: Miłosz Czuba

Reklama


Komentarze użytkowników

Zaloguj się aby komentować

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

Aktualny numer

Piszemy m.in.

Internet trenażerów

Szosowe opony na zimę

Polskie etapówki

Azory