Osiągnięcie przez zawodnika wysokiej formy sportowej wymaga od trenera stosowania w czasie szkolenia różnorakich metod treningowych. Powinny one być dobierane adekwatnie do wymogów danej dyscypliny sportowej, okresu przygotowawczego oraz poziomu zaawansowania zawodnika.

W tym miejscu zamieszczamy jedynie skrót artykułu, po jego pełny tekst zapraszamy do numeru bikeBoard 3/2007 (gdzie kupić).

Po przeczytaniu tylko samego wstępu możemy wywnioskować, iż prawidłowy dobór tych metod warunkuje sukces sportowy, ale czym są owe metody? Najogólniej rzecz ujmując, są to świadome i systematycznie stosowane sposoby postępowania mające na celu realizację zadań treningowych. Oczywiste jest również, iż formę sportową warunkuje wiele różnorodnych czynników, które muszą się łączyć w całość. Zatem możemy się domyślać, iż metody te odnoszą się do wszystkich aspektów przygotowania zawodnika. Chodzi tu przede wszystkim o stronę przygotowania sprawnościowego, technicznego, taktycznego oraz psychicznego.
Głównym czynnikiem, jaki wykorzystuje się w przygotowaniu sprawnościowym jest oddziaływanie wysiłkiem fizycznym na organizm zawodnika. Zatem istnieje możliwość sterowania przebiegiem zmian adaptacyjnych za pomocą stosowania odpowiednich bodźców treningowych. Dobór bodźca treningowego a zarazem jego wpływ na organizm zawodnika w znacznym stopniu wiąże się z tym czy wysiłek fizyczny odbywa się w sposób ciągły, czy z zastosowaniem przerw wypoczynkowych. Pozwoliło to na wyodrębnienie dwóch grup metod:
· metody ciągłe,
· metody przerywane.

Metody ciągłe
Jak sama nazwa sugeruje, cechą charakterystyczną dla tych metod jest brak przerw wypoczynkowych. Wyróżniają się również dużym zakresem pracy o średniej intensywności, czyli realizowanej w strefie przemian tlenowych. Wyróżnienia się następujące odmiany tych metod:

· Metoda jednostajna - charakterystyczna dla długotrwałego wysiłku fizycznego wykonywanego ze stałą intensywnością. Dobór intensywności uwarunkowany jest tu głównie stanem wytrenowania zawodnika, czasem obciążenia oraz celem przeprowadzanego treningu.

· Metoda zmienna - charakteryzuje się również długotrwałą pracą fizyczną, jednak w czasie jej trwania dochodzi do określonych zmian intensywności. W metodzie tej wyróżnia się dwa główne warianty:

- Metoda planowanych zmian intensywności - w czasie długotrwałego wysiłku fizycznego dochodzi do planowanych zmian intensywności, która zależy do czasu trwania poszczególnego obciążenia, zadania treningowego oraz stanu wytrenowania zawodnika
- Metoda nieplanowanych zmian intensywności - jak sama nazwa wskazuje metoda ta polega na niezaplanowanych zmianach intensywności w czasie trwania długotrwałego wysiłku. Metodę tę kształtują różnorakie czynniki takie jak: forma terenu, siła wiatru, podłoże, partnerzy treningowi oraz samopoczucie zawodnika.

Metody ciągłe obliczone są głównie na rozwój tlenowego systemu energetycznego oraz wytrzymałości ogólnej i ukierunkowanej. Zastosowana tu długotrwała praca sprzyja powstawaniu ekonomizacji organizmu do wykonywanej pracy. Metody te są również bardzo korzystne, jeżeli chodzi o kształtowanie odporności psychicznej oraz cech wolicjonalnych u zawodnika.

Dodano: 2007-03-07

Autor: Tekst: Miłosz Czuba

Reklama


Aktualny numer

Piszemy m.in.

    Piszemy m.in. o:
  • lekkie koła do maratonu
  • Road Tour 2019
  • Andy - Apu Wamani
  • testujemy: Fulle XC, Ghost Kato 3.9 AL, KTM X-Strada 20, Trek Madone SLR 9 Disc eTap,Merida Silex 200, Scott Ransom 920