Co ważne, także i w tym przypadku odpowiada sprzedawca, nawet jeśli zapewnienia dotyczące właściwości towaru składane były przez producenta lub dystrybutora. Zapewnienia te mogą dotyczyć np. przydatności sprzętu do określonej dyscypliny sportu, masy roweru lub zakupionego komponentu, skoku amortyzatora, rodzaju łożysk itd. Sprzedawca może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że zapewnień tych nie znał lub nie mógł się z nimi zapoznać albo, że zostały one sprostowane przed zawarciem umowy. Sprostowanie takie może być zawarte np. w instrukcji obsługi towaru lub wprost podane przez sprzedawcę, informującego, że amortyzator ma mniej skoku niż deklaruje producent. Przykładem bardzo dobrego określenia właściwości sprzętu jest instrukcja obsługi amortyzatorów Marzocchi. Producent określa w niej nie tylko skok i dostępne w poszczególnych modelach regulacje, ale także, które modele nadają się do turystyki, które do wyczynowego XC, a które do skakania lub FR. Trzymając się tego przykładu, sprzedawca nie będzie odpowiadał za uszkodzenia powstałe w wyniku skakania w amortyzatorze XC.
Za niezgodność towaru z umową uważa się także nieprawidłowość w jego montażu lub uruchomieniu, jeżeli czynności tych dokonał w ramach umowy sprzedaży sprzedawca lub osoba działająca na zlecenie sprzedawcy. Mało tego, jeżeli montażu dokonał nabywca ściśle trzymający się instrukcji otrzymanej przy kupnie i mimo tego nabyty towar nie działa w odpowiedni sposób, odpowiedzialność za to także ponosi nasz biedny sprzedawca. Ufff…
Ku pociesze wszystkich sprzedawców - nie odpowiadają oni za niezgodność towaru z umową, jeżeli kupujący o tej niezgodności wiedział, lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Inaczej mówiąc, jeżeli np. nasz amortyzator jest przeceniony ze względu na zepsutą blokadę skoku, nabywca nie może mieć z tego powodu roszczeń do sprzedawcy. Jeżeli jednak w tym samym amorze nie działa regulator naprężenia wstępnego, a kupujący o tym nie wiedział i nie było to powodem obniżenia ceny, wówczas sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową. Dodam także, nie wywołuje skutków prawnych i nie wyklucza odpowiedzialności sprzedawcy oświadczenie kupującego, że wie o wszystkich wadach produktu. By takie oświadczenie miało skutki prawne, wady te muszą być wymienione!

3. Czego może żądać pechowy nabywca?
W przypadku, gdy nabyty towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać od sprzedawcy doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę towaru na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim przypadku kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, tzn. może zwrócić towar niezgodny z umową i żądać zwrotu zapłaconej ceny. Kupujący może także żądać stosownego obniżenia zapłaconej ceny zachowując towar w swoim posiadaniu. Także, gdy sprzedawca nie jest w stanie dokonać naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący może żądać obniżenia ceny lub zwrócić towar i odzyskać zapłacone pieniądze. Niestety, od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność jest nieistotna. Ustawa nie określa także, co oznacza „odpowiedni czas” naprawy. Przepisy mówią tylko, że przy ocenie tego czasu uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Dodano: 2006-03-18

Autor: Tekst: Piotr Oleksy, Marcin Warchoł

Reklama


Aktualny numer

Piszemy m.in.

Sprzęt 2019

Przedwyścigowe dylematy sprzętowe

Singletrails Lechnica

Malta – Krawędzią klifu